Monday, October 21, 2013

و چند کلام با آنها یی که برعلیه مجاهدین خلق این روزها روضه مرضیه را گرفته اند ! زری اصفهانی

دربرخی صفحات فیس بوکی عالیجنابان خاکستری  که الحق لقب کلاغ های پیر وگر  بسیار شایسته آنهاست دیدم که به  تازگی بانو مرضیه ، خواننده ارزشمند قدیمی را علم کرده اند برای فحاشی برعلیه مجاهدین خلق . توضیح اینکه مرضیه بعد از سالها سکوت درایران ( گویا 15 سال زندگی در عزلت و انزوا  وبقول خودش خواندن برای سنگ های بیابان ) درسال 1375 یا 74 به پاریس رفت و به مجاهدین خلق پیوست . درسخنرانی های بسیار و کنسرت های زیادی که همه مخارج و تبلیغات و گروه موزیک اش را هم مجاهدین خلق دربسیاری شهرهای اروپا و آمریکا فراهم آوردند در تحسین مبارزات مجاهدین خلق سخن گفت. او بسیار مورد احترام هواداران مجاهدین بود و درهرشهری که سفر میکرد اورا با آغوش باز می پذیرفتند . به عراق رفت و کنسرت های بیرونی هم دربغداد اجرا کرد و روی تانک ها هم با رزمنده های مجاهد خلق فیلم و عکس گرفت . .حالا این مدعیان بسیار مسئول در مورد مرضیه و حرمت و شان و احترام  او بسیار عصبانی شده اند و یقه درانیده اند که کسی گفته است ( البته هیچکدام هم حاضر نبوده اند و ندیده اند که چه کسی و چه گفته است !!) فقط از کسی که نمیدانند هم چه کسی شنیده اند  که دریک جلسه شورا ، مرضیه چیزی گفته و یک نفر دیگر درانجا جوابش را داده و به  مرضیه توهین شده است !! حالا این آقایان غیرتمند تراز بهروز وثوقی و ملک مطیعی ( درفیلم قیصر!) بسیار ناراحت اند که چرا درآن جلسه شورا نبودند تا از مرضیه ( بت جدیدشان ) دفاع کنند و بردهان توهین کننده مشت بکوبند و شاید با چاقوی یزدیشان رگ گردن اورا هم بدرند که به  مقدسات شان بسیار توهین شده است !! خواستم فقط یک جمله برایشان بنویسم . فقط یک جمله زیرا آنقدر فیلم از زنده یاد مرضیه دریوتوب هست که میتوانند نگاه کنند ورابطه مرضیه را  با شورای ملی مقاومت که عضو آن بود و همچنین با مسئول شورا که( همیشه مرضیه اورا سردار مسعود) صدا میزد متوجه بشوند ( اگر هنوز متوجه نشده اند!) مگر اینکه بگویند که اینها هم ساختگی است و با فتو شاپ این کنسرت های بزرگ را درست کرده اند . و آن یک جمله من این است که : جنابان آقایان قیصر  و آن برادرش !! مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت بدون آمدن مرضیه به پاریس همان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بودند و تغییری نمیکردند . می جنگیدند و کشته میشدند ! اما مرضیه بدون پیوستن به مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت یک خواننده خوب قدیمی بود که درده کوره ای درایران در خاموشی و عزلت و انزوا چهره در مرگ فرو می پوشید و حتی شمایان عاشقان  یقه دریده هم خبری از او نمی گرفتید و حتی یک جمله هم بیاد او نمی نوشتید همانطور که وقتی دلکش در تنهایی و انزوای ایران مرد کسی چندان ناراحت نشد و یقه درانی نکرد و وقتی سوسن ، خواننده خوش صدا و دوست داشتنی در آمریکا درخانه سالمندان ( که مخصوص افراد فقیر بود ) مرد کسی رگ غیرتش بالا نیامد . الهه هم 50 سال ترانه های زیبا خوانده بود وقتی به ایران رفت  به گفته خویشانش یک روز که درکما بود درامبولانسی چندین ساعت در شهر اورا می چرخاندند تا تخت خالی برایش دربیمارستانی پیدا کنند که پیدا نمیشد . نه اورا درپرچم شیرو خورشید پیچیدند و نه یک آرامگاه مجلل برایشان ساختند و نه درتشییع جنازه اش انسان های مبارز شرکت کردند . قبل از اینکه اینهمه برای یک انسانی که بهرحال هنرمند بود  وسالها درصحنه برایش کف میزدند و هورا میکشیدند و بعد هم دراخرعمرش درکنار انسان های خوب و مبارز درگذشت اینهمه زنجموره کنید کمی فکر کنید . نزدیک به 100 نفر انسان بزرگوار دریک کمپ پناهندگی به شنیع ترین شکل ممکن کشته وزخمی شدند آیا اینهمه احساس توهین به خودتان کردید؟ اینهمه یقه درانی کردید ؟ مرضیه که هم زندگی خوبی داشت و هم مرگ خوبی ، نه طعم گرسنگی چشیده بود و نه طعم تشنگی و نه طعم تحقیر ، نه خیابان خواب بود و نه  با گلوله یک مزدور کشته شد . بروید این بساط مزورانه مضحک ضد انسانی تان را جمع کنید . فقط خودتان را هی بیشتر وبیشتر درانظار 
خراب میکنید . همین !برای حسن ختام مطلب مراسم تشیع جنازه مرضیه که توسط شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ترتیب داده شده بود